OBIECTIV SEVESO

 

AMPLASAMENT - SC CITY GAS SRL

 

Incinta Zona Libera Galati: Lot O3, O4, O5, (P1,P3)

 

Coordonate: 45GRD. 26MIN. 21 SEC.

28GRD. 8 MIN. 02 SEC.

Administrator: jr. Golomoz Bogdan;

Societatea este sub incidenta reglementarilor HG 804/2007 si are transmis la Secretariatul de Risc al ARM Galati, notificarea privind activitatea cu substante periculoase si Raportul de Securitate revizuite in anul 2013.

Activitatea ce se desfasoara in amplasament o constituie transvazarea, depozitarea si efectuarea de amestecuri pentru obtinere GPL (gaz petrolier lichefiat: propan, butan si amestec propan - butan) in Depozitul terminalul deschis in Zona Libera Galati. Marfa transvazata de S.C. CITY GAS S.R.L. apartine partenerilor si este de provenienta extracomunitara (CSI) introdusa in Zona Libera Galati in regim suspensiv. In urma operatiilor de transvazare, marfa incarcata in vagoane europene sau cisterne auto este expediata, in regim de tranzit intracomunitar.

Pentru desfasurarea activitatii, societatea dispune de dotari pentru activitatea de baza (Dane la cheiul Dunarii, rampe de incarcare/descarcare CF si auto, rezervoare de depozitare,statie de transvazare, conducte de transport produs intre Dane, depozit si in incinta depozitului), cat si dotari auxiliare (instalatii de alimentare, contorizare si distributie energie electrica si apa potabila/PSI, instalatii de stingere a incendiilor cu duze de stropire vagoane la fiecare rampa CF, instalatii de aer comprimat pentru vane pneumatice).

Datele referitoare la caracteristicile substantelor periculoase folosite se regasesc in fisele tehnice de securitate ale fiecarui produs si care sunt puse la dispozitie celor interesati.

Principalele pericole de accidente majore care se pot produce sunt:

- Risc de incendiu/explozie cauzat de inflamabilitatea GPL- ului si capacitatea acestora de a emite vapori care in amestec cu aerul pot forma atmosfere explozive;

- Riscul de scurgeri a GPL-ului;

- Risc de poluare a aerului cu gaze de ardere rezultate in urma unui eventual incendiu.

Sistemul de instiintare a populatiei in cazul producerii de accidente majore se realizeaza pe doua nivele independente, astfel:

- Primul nivel se situeaza la nivelul operatorului economic sursa de risc;

- Al doilea nivel este organizat si controlat de ISU Galati.

 

Mijloacele de alarmare din amplasament:

- O sirena automata electronica de 600 W pentru alarmarea populatiei civile, legata la sistemul centralizat I.S.U. Galati. (Sirena este prevazuta cu acumulator, in caz de intrerupere a sursei de alimentare).

- Doua sirene electrice de alarmare interna: una la cabina operator dana 53 si una la cabina operator din terminal. Butonul de avarie si avertizare se afla in cabina operatorului din terminal (cabina cantar auto). Sirenele de pe amplasament au sursa de alimentare independenta.

Mijloace de comunicare:

- 3 Radiotelefoane utilizate pentru comunicare in zona caii ferate;

- Telefoane mobile;

- fax, e-mail.

 

Actiuni ce se intreprind de operator si masuri ce se iau pentru informarea populatiei in cazul producerii unui accident major:

- Dispune instiintarea - alarmarea autoritatilor, institutiilor publice, operatorilor economici si populatia din zonele ce pot fi afectate;

- Dispune alarmarea salariatilor din zonele ce pot fi afectate;

- Informeaza si notifica autoritatile cu atributii in domeniul situatiilor de urgenta asupra evolutiei evenimentelor prin instiintari si notificari succesive;

- Asigura informarea populatiei despre evolutia si efectele situatiei, actiunile intreprinse pentru limitarea acestora si masurile ce se impun in continuare;

- Stabileste masurile de urgenta pentru asigurarea functiilor vitale ale societatii;

- Asigura in caz de necesitate evacuarea partiala sau totala a salariatilor si bunurilor din zonele afectate;

- Indeplineste orice alte atributii si sarcini stabilite de lege si de autoritati cu responsabilitati in domeniul situatiilor de urgenta.

Referitor la datele necesare intocmirii Planului de Urgenta Externa, au fost transmise la ISU Galati toate informatiile necesare intocmirii acestuia si detalii privind interventia in amplasament in caz de pericole majore.

Se va respecta cu strictete instructiunile si procedurile de interventie respectand planul de interventie intocmit la nivelul societatii si pentru a avea rezultate foarte bune in interventie se va pune accent pe cooperarea stransa intre fortele serviciului de urgenta si cele ale celulei de urgenta de pe amplasament.

Informatii suplimentare se pot solicita de la sediul societatii la numerele de telefon 0236/448550 sau la adresa de email office@citygas.ro.

 

 

Raport Securitate CITY GAS S.R.L.

Plan de Urgenta Interna CITY GAS S.R.L.

Informatii care trebuie comunicate publicului privind masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident

Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art. 20 alin. (5) Raport Inspectie SEVESO NR. 49/10.04.2019, informatii detaliate despre inspectie si planul de inspectie le puteti obtine prin trimiterea unei cereri la office@citygas.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR,

GOLOMOZ BOGDAN